josve-tavasoli-control

این جزوه 674 صفحه بوده که توسط استاد هادی توسلی در موسسه پوران پژوهان تدریس شده است در این جزوه مفاهیم و نکات کنکوری درس بخوبی بیان شده است. این جزوه بهترین و کامل ترین جزوه ای است که بنده در وب دیده ام. 

 دریافت فایل

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نوشتارها برق الکترونیک کنترل جزوه کنترل استاد هادی توسلی موسسه پوران پژوهان زمستان 94 (رایگان)