josve-tavasoli-control

این جزوه 674 صفحه بوده که توسط استاد هادی توسلی در موسسه پوران پژوهان تدریس شده است در این جزوه مفاهیم و نکات کنکوری درس بخوبی بیان شده است. این جزوه بهترین و کامل ترین جزوه ای است که بنده در وب دیده ام.