چیدمان قالب

صفحه ی چدمان ،صفحه ی ارائه ی بیشترین حالت های چیدمان و طرح بندی قالب صدر می باشد.باشد که با خواندن این صفحه از کاربا قالب راضی باشید و شیوه ی جدیدی را تجربه نمایید.

سر تیتر ۱

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

سر تیتر ۲

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

در زیر یک نمونه درج شده است <pre> یا <div class="code">

#ja-rightcol {
width: 180px;
float: right;
color: #EEEEEE;
}

سرتیتر ۳

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

 1. این یک نمونه است از لیست منظم.
 2. لیست منظم از محصولات.
 3. لیست کردن قسمت های مختلف سایت.
 4. لیست فروشندگان و خریداران محصولات.

سر تیتر ۴

این یک متن نمونه می باشد و برای نمایش حالت ها و کاربرد ها درج شده است .

 • این یک نمونه است از لیست نامنظم.
 • یک لیست نامنظم .
 • قرار دادن محصولات قروشگاهی سایت.
 • اسامی همکاران سایت.
 • این یک نمونه است از چک لیست.بالت تیک
 • سایت های مرتبط .
 • لیست نمایندگی های محصولات .
 • قالب های خبری و ورزشی .
 • این یک نمونه است از لیست نامنظم. بالت ستاره ای
 • نمونه کارهای موجود در گالری تصاویر.
 • همکاران موجود در زمینه جوملا.
 • مطالب مرتبط با موضوع سایت.
 • این یک نمونه است از لیست نامنظم. بالت فلش
 • نمونه کارهای موجود در سایت.
 • قیمت محصولات سایت.
 • نمایندگان محصولات کاری .
این یک حباب نمونه است. با استفاده از این کد <div class="bubble1"> <div> <div> <div> <div> <div> حباب شما اینجا می رود ! </div> </div> </div> </div> </div><span class="author">حباب بخن رانی گرد</span> </div>
حباب سخنرانی گرد.
این یک متن نمونه است. با استفاده از این کد <div class="bubble2"><div><div><div> <div><div>حباب شما اینجا می رود! </div></ div></div></div></div><span class="author">حباب درج متن مربعی.</span> </div>
حباب سخنرانی مربعی
این یک حباب نمونه است . با استفاده از این کد <div class="bubble3"> <div> <div> <div> <div> <div> حباب شما به اینجا می رود ! </div> </div> </div> </div></div><span class="author">حباب فکر گرد.</span> </div>
حباب تفکر گرد.
این یک حباب نمونه است . با استفاده از این کد  <div class="bubble4"><div><div><div><div><div> حباب شما اینجا می رود ! </div></ div></div></div></div><span class="author">حباب تفکر گرد.</span> </div>
حباب تفکر مربعی.

This is a sample clip note. Use <p class="stickynote">Your clip note goes here!</p> to form a clip note!

این یک دانلود نمونه است. با استفاده از این کد <p class="download">دانلود شما به اینجا می رود!</p> به شکل یک دانلود!

این یک نقل قول نمونه است . با استفاده از این کد <blockquote>نقل قول شما به اینجا می رود !</blockquote> به شکل یک نقل قول
Tاین یک نقل قول نمونه است .با استفاده از این کد <blockquote><span class="open">Y</span>نقل قول ما اینجا می رود !<span class="close">e!</ span></blockquote> به شکل یک نقل قول!

۰۱این یک بلوک اعداد نمونه است . با استفاده از این <p class="blocknumber"><span class="bignumber">01.</span>متون شما به اینجا می رود !</p> به شکل بلوک اعداد!

۰۲این یک بلوک اعداد نمونه است .با استفاده از این کد <p class="blocknumber"><span class="bignumber">02.</span>متون شما به اینجا می رود !</p> به شکل بلوک اعداد!

۰۳این یک بلوک اعداد نمونه است .با استفاده از این کد <p class="blocknumber"><span class="bignumber">03.</span>متون شما به اینجا می رود!</p> به شکل بلوک اعداد !

این یک نمونه پیغام خطا م یباشد .با استفاده از این کد <p class="error">پیغام خطا به شما نمایش داده می وشد.</p>.

این یک نمونه پیغام اطلاعات است .با استفاده از این کد <p class="message">پیغام اطلاعات شما به اینجا م یرود!</p>.

این یک نمونه پیغام راهنما است .با استفاده از این کد <p class="tips">پیغام راهنمای شما به اینجا می رود!</p>.

This is a جمله ی برجسته. با استفاده از این کد <span class="highlight">جمله ی برجسته ی شما به اینجا می رود !</span>.

او یک مجله با سبک دراپ کپ است .اولین حرف در این پاراگراف بزرگ نوشته شده است .قالب صدر در مجله ی دراپ کپ جزو قالب های تکنیکی می باشد .

شرح حالت ها

برای درج مطلب در قالب صدر از این کد استفاده می شود: <div class="legend"><h3 class="legend-title">مکان درج عنوان مطلب</h3><p>این یک متن نمونه می باشد .شما می توانید مطالب دلخواه خود را با این متن جایگزین نمایید.</p></div>

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی طراحی سایت

Support

شبکه های اجتماعی سایت!

 Joomlart Forumدر شبکه های اجتماعی فیس بوک، تلگرام، گوگل پلاس ما را دنبال کنید. تا از بروزرسانی سایت با خبر شوید.

خدمات آموزشی!

Documentation  ارائه خدمات به اساتید و دانشجویان و دانش آموزان در سایت شامل آموزش الکترونیکی و خدمات مالی. 

خدمات مالی!

Design templateارسال انواع حواله به بانک های خارجی، انجام خریدهای اینترنتی از سایت های خارجی، نصب انواع درگاه.

راه های تماس

 • شماره تماس
 • ایمیل شرکت
 • ارسال درخواست
 • پشتیبانی تلگرام
 • آدرس ما