کشورها و نواحی حوزه SEPA و پیشوند iban آنها به قرار زیر هستند:

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش الکترونیکی بانکداری و امور مالی